Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Potrebujete vybaviť stavebné povolenie? Nechajte to na nás.

Stavebné povolenie je neodmysliteľnou súčasťou vášho projektu pokiaľ vaša stavba nespadá do definície drobnej stavby. Vybaviť stavebné povolenie je zväčša zdĺhavý proces a častokrát záleží práve od príslušných úradov za aký čas vám stavebné povolenie vydajú. 

Ako začať riešiť stavebné povolenie?

Príslušný stavebný úrad vydá na vyžiadanie oficiálne tlačivo k stavebnému povoleniu pričom si treba dávať pozor na podmienky konkrétneho úradu pri jeho vydaní. V žiadosti je potrebné uviesť základné údaje o žiadateľovi a taktiež údaje o budúcej stavbe a pozemku, na ktorom sa bude stavať, ako napríklad parcelné čísla, miesto stavby, účel stavby alebo informácie o tom či stavbu bude vykonávať firma alebo sa bude realizovať svojpomocne.

,, K samotnej výstavbe je potrebné stanovisko obce a taktiež trvalé odňatie z ornej pôdy pokiaľ ide o pozemok, ktorý je braný ako orná pôda.″

 

Vyjadrenia úradov

K žiadosti o stavebné povolenie sa musia vyjadriť aj príslušné úrady a inštitúcie, a to:

  • Pozemkový úrad
  • Východoslovenská vodárenská spoločnosť
  • Slovenský plynárenský priemysel
  • Úrad ochrany životného prostredia
  • Slovenské elektrárne
  • Slovenské telekomunikácie

Na ich vyjadrenie je potrebné na každý z nich zaslať príslušnú projektovú dokumentáciu v závislosti od typu a polohy stavby a následne a po jej posúdení vydajú záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní.  Tento proces je však častokrát zdĺhavejší, nakoľko úrady môžu žiadať doplňujúcu dokumentáciu ku konkrétnej časti a tým pádom sa proces môže predĺžiť.

Pohľad na stavbu, ktorá dostala stavebne povolenie

Podanie stavebného povolenia

Získaním kladných stanovísk k stavebnému povolenie je možné ho podať. Existujú dve možnosti, ako ho zrealizovať, a to buď fyzickým podaním so všetkými potrebnými prílohami alebo elektronicky. Lehota na vyjadrenie stavebného úradu je 30 dní (v osobitných – zložitých prípadoch 60 dní). V prípade kladného vyjadrenia stavebného úradu nadobúda stavebné povolenie platnosť 15 dní po jeho vydaní. 


Naše dlhoročné skúsenosti nás predurčujú nato vybaviť pre vás stavebné povolenie v čo najkratšom čase. Všetky potrebné dokumenty odovzdávame úradom načas a v správnej forme, a tak získavame pre vás potrebné povolenia k vašej stavbe a hlavne k vašej spokojnosti.


Máte podobnú skúsenosť alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám vedieť. Kontaktujte nás na +421 904 496 372 alebo nám napíšte na info@katalogoveprojekty.sk. Radi vám poradíme.