Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Čo v praxi znamená drobná stavba?

Čo to je drobná stavba, kde a pre koho je určená, sme zhrnuli v nasledujúcom článku.

Definícia: Čo je to drobná stavba?

Drobná stavba je stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Tou môže byť dom určený na bývanie, stavba občianskeho vybavenia, budova určená na výrobu alebo skladovanie, či stavba postavená za účelom individuálnej rekreácie. Sú to teda budovy, ktoré môžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pričom drobné stavby by mali spĺňať presný opak, a teda by nemali vo veľkej miere zasahovať do životného prostredia.

,,Z hľadiska pôdorysu nesmie zastavaná plocha prízemnej drobnej stavby presiahnuť 25m2 a výšku 5m.” 

Ing. Silvia Dermová, Projektant

 

DROBNÁ STAVBA MÔŽE BYŤ:

 • práčovňa, letná kuchyňa, prístrešok, priestor na nádoby na odpadky, stavby na chov domácich zvierat, sauna, úschovňa pre bicykle a detské kočíky, čakáreň, stavba športových zariadení,
 • oplotenie,
 • pivnica, žumpa (podzemné drobné stavby nesmú mať hĺbku väčšiu ako 3m),
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • niektoré rekonštrukčné práce vykonávané v bytoch, napríklad rekonštrukcia bytového jadra.

Čo drobná stavba nie je?

 • stavby skladov horľavín a výbušnín,
 • stavby pre civilnú ochranu,
 • stavby pre požiarnu ochranu,
 • stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení,
 • vodné stavby,
 • stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel,
 • stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

POZORNE ROZLIŠUJTE:
Pod pojmom drobná stavba nemáme na mysli jednoduché stavby, čo je tiež termín využívaný v legislatíve stavebného poriadku.


Jednoduché stavby sú:

 • oporné múry,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m.

 

Máte podobnú skúsenosť alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám vedieť. Kontaktujte nás na +421 904 496 372 alebo nám napíšte na info@katalogoveprojekty.sk. Radi vám poradíme.