Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Všetko, čo potrebujete vedieť o staveniskových tabuliach: stavby, povinnosti a informácie

Čo je Stavenisková tabuľa?

Stavenisková tabuľa alebo ako informačná tabuľa stavby, je vizuálny prostriedok komunikácie umiestnený na stavenisku. Je to prostriedok informovania verejnosti, pracovníkov a iných zainteresovaných strán o dôležitých informáciách týkajúcich sa konkrétnej stavby. Ich úlohou je poskytovať dôležité informácie o stavbe, aby sa zabezpečila bezpečnosť, informovanosť a súlad so zákonnými požiadavkami. 

Kto má povinnosť umiestniť tabuľu?

Zodpovednosť za umiestnenie staveniskovej tabule spočíva na stavebníkovi alebo developérovi. Stavebník je povinný inštalovať tabulu na viditeľnom mieste v blízkosti vstupu na stavenisko tak, aby bola ľahko dostupná verejnosti.

Čo ma obsahovať informačná tabuľa?

Stavenisková tabuľa by mala obsahovať tieto dôležité informácie pred začatím stavby: Názov stavby (jasné označenie alebo názov stavby pre identifikáciu), kto je zhotoviteľ a stavebník stavby, stavebné povolenie (kto povolil stavbu, dátum vydania...), plánovaný dátum začiatku a dokončenia stavby (dôležité časové údaje týkajúce sa začiatku a dokončenia stavby), meno stavebného dozoru alebo zhotoviteľa stavby. 

Tieto informácie majú slúžiť na poskytnutie jasného a komplexného prehľadu o stavbe, a to nielen pre pracovníkov, ale aj pre verejnosť a ďalšie zainteresované strany.

   

Kedy nie je potrebná stavenisková tabuľa?

Informačná tabuľa stavby nie je povinná pri malých stavebných prácach alebo dočasných konštrukciách, ktoré nevyžadujú verejnú informovanosť alebo sledovanie bezpečnostných predpisov.

Aký je potrebný tvar, rozmer a aké sú náklady na informačnú tabuľu?

TInformačná tabuľa stavby by mala byť dostatočne veľká a ľahko čitateľná z diaľky. Často má formát A1 alebo väčší. Grafické zobrazenie by malo byť jasné a zrozumiteľné. Náklady na staveniskovú tabuľu sa líšia v závislosti od jej veľkosti, materiálu a obsahu, ale pohybujú sa v bežných cenových rozpätiach.

Staveniskové tabule sú kľúčovým nástrojom pre transparentnosť a bezpečnosť na stavenisku. Ich dodržiavanie zákonov a predpisov je nevyhnutné pre úspešný priebeh stavby a dobré vzťahy so zainteresovanými stranami.

Pre našich klientov máme pripravené hotové staveniskové tabule, ktoré dostanú pri odovzdaní projektu. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na info@katalogoveprojekty.sk alebo nás kontaktujte na +421 904 496 372.