Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Typy stropov a ich výhody a nevýhody

Typy stropov nachádzame v dnešnej dobe v mnohých variáciách, a preto môžu nejednému z nás potrápiť hlavu. Ruku na srdce tí, ktorí s tým nemali problém. Preto sme ich základné delenie spolu s jednotlivými výhodami a nevýhodami uviedli v nasledujúcom článku.

Typy stropov delíme podľa použitých materiálov na:

 • drevené,

 • železobetónové (ktoré môžu byť monolitické, montované alebo prefabrikované monolitické),

 • oceľové.

Najznámejšie a najčastejšie využívané typy stropov sú:

1. Železobetónové monolitické stropy

Tieto stropy sa vytvárajú priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstuhou do debnenia. Medzi ich charakteristiky patrí:

 • možnosť atypického rozpätia, tvaru pôdorysu a zaťaženia,
 • vysoká únosnosťodolnosťtuhosť,
 • ľubovoľné tvarovanie a veľká požiarna odolnosť,
 • vysoká prácnosť a s tým spojený vyšší čas tvrdnutia,
 • nevyhnutnosť debnenia,
 • potreba prípravy výstuže,
 • mokrý technologický proces.
nazov obrazka

2. Drevené stropy

Vyrábajú sa z mäkkého dreva. Pre malú plošnú hmotnosť a nenáročnú montáž sa v súčasnosti používajú najmä pri menších stavbách (projekty malých rodinných domov, rekreačné chaty, drevenice atď.).

 • suchá a rýchla montáž,
 • náročnejšie dosiahnutie ochrany voči hluku a požiarnej odolnosti,
 • nižšie rozpätia stropov oproti iným typom,
 • drevené konštrukcie vyžadujú dokonalú ochranu proti vlhkosti, hmyzu, ohňu.
Stavba domu: Drevené stropy │katalogoveprojekty.sk

3. Keramické stropy

Keramické stropy tvorí nosník s priestorovými výstužami a keramickými vložkami. Taktiež zaručujú:

 • jednoduchú montáž,
 • dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti,
 • odolnosť voči požiarom,
 • zdravá klíma za dobre prijímanú a uvoľňovanú vlhkosť,
 • limitovaná dĺžka spomínaných nosníkov,
 • nevyhnete sa ani mokrým procesom,
 • širšia hrúbka stropu.

4. Polomontované stropy

 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • veľmi dobrá protihluková zábrana, 
 • citlivosť na tepelné zmeny (vznik trhlín).

Máte podobnú skúsenosť alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám vedieť. Kontaktujte nás na +421 904 496 372 alebo nám napíšte na info@katalogoveprojekty.sk. Radi vám poradíme.