Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Projekt domu a jeho cena: Viete, čo zahŕňa?

Projekt domu, ktorý ste si vysnívali, môže mať neraz prekvapivú cenu. Ale viete, kto všetko sa podieľa na jeho tvorbe a čo zahŕňa výsledná suma za projekt domu?  

Vy ako investor

Prvým účastníkom stavebného procesu je investor, a teda vy. Iniciuje celý stavebný proces, zamestnáva ďalších účastníkov procesu, dodávateľov a financuje celý projekt. Od vás závisí to, ako bude vo výsledku vyzerať finálna stavba.

Architekt

Autor projektu, ktorým je obvykle architekt, sa podpíše v rámci projektu a stáva sa jeho dizajnérom, a teda účastníkom stavebného procesu. Je teda prvým účastníkom stavebného procesu, s ktorým budete spolupracovať. Jeho účasť na stavbe je najaktívnejšia vo fáze prípravy projektu, avšak počas implementácie môžete s ním prekonzultovať konkrétne riešenia použité v projekte. Neváhajte a obráťte sa na nás s akýmkoľvek problémom, radi vám poradíme na +421 948 393 477 alebo prostredníctvom mailu na info@devlev.sk.

Náklady, ktoré sa začínajú v kancelárii architekta

Náklady na projektantov

Z celkovej ceny projektu štúdio zaplatí nižšie uvedených profesistov za ich vykonanú prácu v dokumentácii:
• projekt stavebnej časti (technická správa, všetky pôdorysy, rezy a pohľady na stavbu) – rieši ich stavebný inžinier alebo poverený architekt
• projekt vykurovania – vypracuje ho projektant kúrenia
• projekt zdravotechniky (tu je zahrnutá kanalizácia, vodovod či plynoinštalácie) – rieši ich inžinier zdravotechnik
• projekt elektroinštalácií – túto časť rieši oprávnený projektant na elektroinštalácie
• projekt statiky – vypracuje ho statik
• projekt požiarnej ochrany – vypracuje ho projektant požiarnik

Náklady na tlač a kancelárske potreby

Celá dokumentácia sa tlačí 5x, pričom väčšina štúdií si ich dáva tlačiť externe, keďže vlastniť veľkoformátovú tlačiareň je omnoho nákladnejšie. Do týchto nákladov sa započítavajú aj dosky, obálky, fólie, väzba a iné.

Náklady na kanceláriu a energie

Prenájom kancelárie, energie či jej zariadenie – aj toto sú položky, ktoré platíte s kúpou projektu.

Iné náklady

Do tých najmenších položiek, ktoré sa odzrkadlia vo vašom projekte, patrí vedenie účtovníctva, aktualizácia počítačových softvérov, marketingová činnosť a podobne.