Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Ako si vybrať medzi projektom na mieru a Katalógovým projektom?

Aký je rozdiel medzi katalógovým projektom a projektom na mieru? 

Investor má u nás na výber medzi vypracovaním projektu na mieru alebo kúpou už hotového katalógového projektu. Katalógový projekt je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí buď potrebujú rýchlo začať stavať alebo chcú ušetriť náklady navyše.

Pokiaľ sa investor rozhodne pre katalógový projekt, kupuje si hotový produkt podľa našej ponuky. K projektom z našej katalógovej ponuky ponúkame aj možnosť doplnkových služieb, ktoré je nutné vypracovať vždy pre každú stavbu individuálne.

Okrem katalógových projektov ponúkame projekty na mieru, ktoré vyhotovujeme podľa požiadaviek investora a proces ich prípravy začína architektonickou štúdiou.  

Ďalším krokom je vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie alebo projekt pre stavebné povolenie. Projekt na stavebné povolenie už navyše obsahuje aj statický posudok, projektové hodnotenie, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu, požiarnu ochranu a projekty prípojok. Katalógový projekt vieme dodať už do siedmych pracovných dní, prípadne, ak si investor objedná aj doplnkové služby, lehota dodania sa môže predĺžiť približne na štyri týždne. Presná suma pritom závisí od veľkosti domu a zložitosti architektonického riešenia.

   

 

 

Do akej miery možno prispôsobiť katalógový rodinný dom špecifickým požiadavkám investora (stavebníka)?

Ide skôr o jednoduchšie zmeny ako posun okna, dverí, úpravu stavebných materiálov, zmenu názvu projektu. Ak je však potrebné meniť statiku stavby alebo dispozíciu domu, ide už o rozsiahle úpravy, ktoré si vyžadujú dôkladné prepracovanie projektu. Tu je potom jednoduchšie nakresliť projekt nanovo.

  

Čo treba vziať do úvahy pri výbere katalógového projektu?

Za dôležité kritérium pri výbere považujeme počet ľudí, ktorým bude dom slúžiť. Samozrejme treba myslieť aj na možné rozširovanie rodiny o ďalších členov. Väčšina investorov ešte stále obľubuje bungalovy. V poschodovom dome by podľa nás určite nemala chýbať hosťovská izba, ktorú môžu neskôr, keď budú starší, využiť ako spálňu. To im ušetrí množstvo času a energie, ktoré by museli vynaložiť pri zdolávaní schodov. Niekedy sa stáva, že investor má o dome konkrétnu predstavu, ale vzhľadom na rozmery pozemku, jeho tvar, orientáciu či iné aspekty, sa táto predstava nedá realizovať. Preto odporúčame poradiť sa s odborníkom ešte pred kúpou pozemku. 

Čo všetko by malo byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie?

Projekt na stavebné povolenie obsahuje architektúru,  osadenie stavby na pozemok, statický posudok, projektové hodnotenie (tzv. energetické hodnotenie budovy), zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu a požiarnu ochranu, projekty prípojok. Ďalším krokom bude získanie vyjadrení od dotknutých orgánov. Po ich získaní môžeme podať žiadosť o stavebné povolenie a priložiť k nemu aj potrebné prílohy. 

Môže investor použiť jeden projekt na viacero pozemkov?

Každý vypracovaný katalógový projekt a projekt na mieru je jedinečný a nie je možné ho podľa platnej legislatívy použiť na viacero pozemkov.

 

 

Pokiaľ uvažujete nad možnosťou objednania si katalógového projektu, naše najúspešniejšie projekty nájdete všetky v našom novom katalógu, dostupnom na webe: https://katalogoveprojekty.sk/tlaceny-katalog 

 

 

 

 

Viac informácií o projekte, možnostiach výstavby či postupoch nájdete na webovej stránke ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) alebo nás kontaktujte na +421 904 496 372 a radi vám poradíme.