AKO ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE RÝCHLO A LACNO

Určite ste už počuli o komplikáciách so stavebným povolením. Žiadatelia oň sa bežne stretávajú s neochotou, až aroganciou na našich úradoch, s nezrozumiteľnými formulármi a s nekonečným dopĺňaním informácií pre viaceré úrady, trvajúce niekoľko mesiacov. Ak s tým žiadateľ nemá predchádzajúce skúsenosti a neorientuje sa v novinkách ohľadom stavebných povolení a požiadaviek na jeho získanie v danej obci, nemá takmer žiadnu šancu vybaviť ho bez komplikácií. Okrem toho si každý musí brať niekoľko dní dovolenky, čo je úplne zbytočné, keďže my máme dostatok skúseností na to, aby sme všetky povolenia vybavili rýchlo, bez zbytočných komplikácií.

My máme s vybavovaním stavebných povolení bohaté skúsenosti a preto, ak ho zveríte do našich rúk, ušetríte si tým množstvo času. Ten pre vás pri stavbe domu môže byť veľmi užitočný. O žiadne “papierovačky” sa nemusíte starať. O všetko sa postaráme a to len za 0,6 % z celkovej ceny stavby. Zistite viac, napíšte nám.

Ak by ste sa rozhodli vybaviť si stavebné povolenie po vlastnej línii, pozostáva z nasledovných krokov:

Postup, ktorý sme pre vás zosumarizovali, sa týka len preklasifikovaných pozemkov na C-ečkové parcely, parcely, na ktoré sú vyňaté z územného plánu, na ktorých je možné stavať a žiadať o stavebné povolenie. My pre vás vieme zabezpečiť aj tento krok, ak je to vo vašom prípade potrebné. Napíšte nám a poskytneme vám podrobnejšie informácie.

Na príslušnom stavebnom úrade, alebo na ich stránke, nájdete tlačivo na stavebné povolenie, ktoré je potrebné vypísať. Na jeho vyplnenie budete potrebovať tieto informácie:

 • Druh, účel a miesto stavby
 • Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
 • Číslo a druh parcely
 • Informáciu o tom, či bude stavba stavané svojpomocne, alebo stavebníkmi, či na kľúč
 • Zoznam susediacich pozemkov s ich majiteľmi a ďalšie.

K vyplnenej žiadosti budete potrebovať pravdepodobne všetky tieto prílohy:

 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach.
 • Meno a adresa stavebného dozoru, ak stavbu realizujete svojpomocne.
 • Názov a adresa dodávateľa stavby, s fotokópiou oprávnenie na stavebné úkony, v prípade ak bude stavba realizovaná dodávateľom.
 • List vlastníctva k pozemku pod plánovanou stavbou.
 • Právoplatné územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby.
 • Vyjadrenie príslušných správcov sietí.
 • Vyjadrenie ďalších inštitúcií, podľa požiadaviek konkrétneho stavebného úradu.

Pomôžeme so stavebným povolením?
*Odoslaním tohto formulára udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Rodinné domy postavené na základe našich projektov

Dvojgeneračný rodinný dom v obci Hviezdoslavov

Klient Michal nás oslovil s požiadavkou vypracovania projektu pre stavbu dvojgeneračného rodinného domu.

Rodinný dom v Patrónke

Rodinný dom v Patrónke sme navrhli dispozične (123m2) k veľkosti pozemku. Podarilo sa nám vytvoriť praktický dom s prvotriednou architektúrou.

Začnite písať a stlačte kláves Enter pre hľadanie