Čo obsahuje katalógový projekt?

 1. Architektúra
  1. pôdorys základov
  2. pôdorys podlaží
  3. pôdorys strechy
  4. pôdorys krovu (len v prípade že sa nejedná o väzníkový krov)
  5. pozdĺžny rez
  6. priečny rez
  7. 4x pohľad na dom
  8. sprievodná správa
  9. technická správa
 2. Statický posudok
  1. statické posúdenie od autorizovaného statika
  2. informatívny výkaz výmery krovu (prierez, dĺžka, ks, m3,…)
 3. TZB- Zdravotechnika
  1. technická správa
  2. vnútorný vodovod a kanalizácia 1:100
 4. TZB- Vykurovanie (ak bude elektrické vykurovanie, tak bude súčasťou elektroinštalácie)
  1. pôdorys a schéma zapojenia zdroja tepla 1:100
  2. technická správa
 5. TZB – Plynofikácia
  1. výkresy domového plynovodu
  2. technická správa
 6. Projekt elektroinštalácie
  1. protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
  2. technická správa
  3. energetická bilancia / spotreba: základná, orientačná informácia pre danú stavbu
  4. jednopólová schéma HR / RD (rozvádzač)
  5. zásuvková a svetelná inštalácia – pôdorys
  6. bleskozvod a uzemnenie

*Forma odovzdania projektu: 5 x tlačená kópia 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Osadenie stavby na pozemok

150 €

Vyžiadanie podmienok a bodov pripojenia

20 € za bod napojenia

Vyžiadanie UPI

25 €/hod + doprava

Poradenské služby mimo projektu/nad rámec objednávky

25 €/hod

Dotlač ďalšieho paré

100 €/ks

Projekt prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina)

100 €/ks

Projekt studne a žumpy

100 €/ks

Prehlásenie stavebného dozoru

150 €

Vyhotovenie 2 fotorealistických vizualizácií exteriéru (RD)*Každá ďalšia 50€.

200 €

Vyhotovenie 2 fotorealistických vizualizácií exteriéru (ostatné)

Uvedené ceny doplnkových služieb sú bez DPH.

cena podľa rozsahu

*Všetky výmery sú rátané z úžitkovej plochy domu.

Začnite písať a stlačte kláves Enter pre hľadanie